Corona vaccinactie

Geplaatst op woensdag 6 januari 2021

Corona vaccinatie nieuws

Eind november heeft de Ledenraad van de LHV besloten dat huisartsen onder een aantal voorwaarden een bijdrage kunnen leveren aan de COVID-vaccinatie. LHV, NHG, RIVM en SNPG werken sindsdien in overleg met het ministerie van VWS aan het op zo kort mogelijke termijn mogelijk maken van deze vaccinatie. Nog niet alles is duidelijk en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.

Ook nu is er ook nog veel niet bekend, waardoor het te vroeg is om een precieze planning te maken én de rol van de huisarts al concreet te kunnen invullen. Maar er komt wel dagelijks meer informatie.

Wij verwachten een rol te hebben in de vaccinatie voor:

  • Kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking
    Begin 2021 komt het Moderna-vaccin beschikbaar. Huisartsen zullen met dit vaccin de bewoners van verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen vaccineren, die bij hen in de praktijk ingeschreven staan. Dit overeenkomstig hoe dat bij de griepvaccinatie gaat. Dit is een deel van de in totaal 155.000 kwetsbare mensen die onder deze groep vallen. Mensen die verblijven in een verpleeghuis worden door de instelling zelf gevaccineerd. 
  • 60+ met en zonder medische indicatie en 60- met medische indicatie
    Het is op dit moment nog niet bekend wanneer welk vaccin voor de andere doelgroepen van de huisarts beschikbaar (ongeveer 6 miljoen patiënten) komt. Het lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk dat hiervoor de Oxford- en Janssen-vaccins worden ingezet, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komen.  

Zodra wij meer weten dan wordt dat via de website vermeldt.

Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl of bel met het landelijk informatienummer 0800 1351.

Bellen naar de assistente heeft geen meerwaarde.