Elektronisch patiëntendossier

Sinds 2013 kunnen zorgverleners medische gegevens elektronisch opvragen. Daardoor kunnen andere hulpverleners uw gegevens inzien, als u buiten kantooruren met spoed medische zorg nodig heeft. Maar uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met uw toestemming.

Lees meer over uw medische gegevens elektronisch delen.

Toestemming geven voor het elektronisch delen van uw gegevens

U kunt op meerder manieren uw toestemming geven:

Vul het toestemmingsformulier in

  • Download hetoestemmingsformulier. Ook voor uw kind(eren) onder de 16 jaar kunt u toestemming verlenen op dit formulier. Kinderen van 16 jaar en ouder moeten een eigen toestemmingsformulier invullen.                    
  • Breng of stuur het ingevulde formulier/formulieren naar:
    Huisartsenpraktijk Lewenborg, Kajuit 438, 9733 CZ Groningen.
     

Kom persoonlijk naar de praktijk en geef uw toestemming rechtstreeks aan de assistente. Zij zal uw toestemming direct verwerken in uw dossier.

Mail uw toestemming naar de praktijk. Vermeld duidelijk uw naam, adres en geboortedatum en of u akkoord gaat met het delen van uw gegevens huisartsen@gcl.nl.

Regel uw toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl