Zorgprogramma’s van Gezondheidscentrum Lewenborg

Als u een ziekte heeft die nooit meer helemaal overgaat, een psychische aandoening heeft, of op hoge leeftijd komt, heeft dat invloed op uw leven. U kunt misschien bepaalde dingen niet meer doen, die u voorheen wel kon. Maar door uw manier van leven aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat u minder last heeft van uw situatie. Gezondheidscentrum Lewenborg  heeft speciale zorgprogramma’s om u daarbij te helpen.

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid. Met elkaar hebben ze een gemeenschappelijke werkwijze afgesproken.
In het gezondheidscentrum werken mensen die speciaal zijn opgeleid om een zorgprogramma te begeleiden.

Zorgprogramma’s

Zorgprogramma Astma/COPD
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, apotheker, Certe en diëtiste.

Zorgprogramma Diabetes mellitus
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, apotheker, diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure, en Certe.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekten
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, apotheker, diëtist, fysiotherapeut enCerte.

Zorgprogramma Angst en Depressie
Huisarts, praktijkondersteuner-ggz, psycholoog, en een fysiotherapeut gespecialiseerd in psychosomatische klachten bieden een samenhangend zorgaanbod.Ook groepsbehandelingen zijn mogelijk.

Zorgprogramma Ouderen
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid, samen met uw zorgverleners: huisarts, verpleegkundig specialist, praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker, thuiszorgmedewerkers en logopedist.

Kijk voormeer informatie  over de zorgprogramma’s op de website van het gezondheidscentrum of download de folder Zorgprogramma’s in Gezondheidscentrum Lewenborg