Huisartsen leren het vak in huisartsenpraktijk Lewenborg

Zoals u misschien wel weet, leiden de huisartsen al jarenlang artsen op tot huisarts. U kunt dus in onze praktijk een arts tegenkomen die in opleiding is. 

Een huisarts is ook specialist

De huisarts in opleiding heet aios: arts in opleiding tot specialist. Immers: de huisarts is op zijn of haar gebied ook een specialist! Het eerste jaar van de opleiding is een stagejaar  bij een huisarts-opleider. In dat jaar leert de arts vooral over veel voorkomende en acute klachten. In het tweede jaar loopt de arts stage in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een GGZ-instelling.
Het derde jaar: weer stage bij een huisarts. De derdejaars aios leert vooral over de chronische zorg (zoals diabetes) en over de zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte.

Afspraak bij de aios

De assistente zal u bij het maken van een afspraak vragen of u bij de aios op het spreekuur wilt komen. De aios bespreekt ieder contact met u na met uw huisarts. Het staat u natuurlijk vrij om te kiezen voor een afspraak met de eigen huisarts. Maar bedenk dat de basisarts het vak huisarts alleen kan leren door patiënten te zien. Maak dus ook eens een afspraak bij de aios. 

De huisartsen in Lewenborg beschouwen het als hun taak om te zorgen dat er voldoende nieuwe huisartsen worden opgeleid. Daarom doen zij al vanaf 1979 mee aan deze opleiding. Naar schatting zijn er inmiddels wel honderd artsen in Lewenborg opgeleid tot huisarts! Dokter Dijkhuizen en  dokter Van Geffen  zijn zelf ook in het gezondheidscentrum opgeleid.