Openingstijden,  afspraak maken en telefonische bereikbaarheid

Openingstijden

Onze  balies zijn op werkdagen geopend van  08.00 tot 17.00 uur.

Wanneer kunt u bellen?

Lees voor u gaat bellen eerst de onderstaande informatie:

  • Belt u voor een spoedgeval? Ga naar spoedgevallen
  • De assistente vraagt u naar de reden van uw aanvraag om een goede planning te kunnen maken.
  • De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
    Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen

Afspraak maken voor spreekuur of visite

U kunt op onderstaande tijden bellen op het telefoonnummer van uw huisarts:
Het telefoonnummer vindt u boven aan de pagina in de rode balk en onder aan de pagina rechts in de blauwe balk. 

Assistentenspreekuur *  08.00 - 11.00 uur
Telefonisch spreekuur aanvragen  08.00 - 11.00 uur
Spreekuurafspraak maken  08.00 - 11.00 uur
Visite aanvragen   08.00 - 10.00 uur
 

* Onze assistentes verrichten medisch-technische handelingen, onder meer uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddruk meten, bloedsuikercontroles, injecties en wondverzorging. U kunt voor het assistentenspreekuur telefonisch een afspraak maken tussen 8.00 en 11.00 uur.

Kunt u een afspraak niet nakomen?

Belt u ons dan minimaal 24 uur van tevoren om de afspraak af te zeggen of te verplaatsen.
 

Aanvraag herhalingsrecepten

U spreekt de receptenlijn in (24 uur per dag bereikbaar via het keuzemenu op de telefoonlijn van uw huisarts). Wanneer u voor 11.00 uur belt, liggen de medicijn twee werkdagen later vanaf 14.00 uur klaar bij de apotheek. Wanneer u na 11.00 uur belt, liggen de medicijnen drie werkdagen later klaar bij de apotheek.
Meer over herhalingsrecept aanvragen 

Uitslagen opvragen                                      

U kunt bellen tussen 14.00-17.00 uur, op het telefoonnummer van uw huisarts.
Meer over uitslagen opvragen


Urine brengen                                                

U kunt bellen tussen 08.00 – 09.30 uur, op het telefoonnummer van uw huisarts
Meer over urine-onderzoek.

Meer over bereikbaarheid en  contactinformatie