Nivel zorgregistraties

Onze huisarstenpraktijk doet mee aan landelijke tellinge van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Het Nivel houdt cijfers bij, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Privacybescherming

Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners en zijn volledig strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming).

Klik hier voor de zorgregistratiefolder.