Psychosociale hulp voor volwassenen en jongeren/kinderen

Bij problemen op psychisch en/of sociaal gebied zijn binnen Gezondheidscentrum Lewenborg verschillende stappen naar hulp mogelijk, voor volwassenen en kinderen:

Een gesprek met uw huisarts kan soms al voldoende zijn. Als er toch meer hulp nodig is, bekijkt u met uw huisarts welke zorg het beste past bij u en uw situatie.

Praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

De huisarts kan u verwijzen naar een van de  praktijkondersteuners ggz of de verpleegkundig specialist ggz   voor een aantal probleemverkennende gesprekken en/of een kortdurende behandeling.

Psychologen en kinderpsycholoog/orthopedagoog

In het gezondheidscentrum werken de psychologen Peter Breukers en Mirjam Boersma, en orthopedagoog/kinderpsycholoog Yvonne van Pijkeren. Zij bieden hulp bij psychische problemen aan volwassenen en jongeren/kinderen.

Meer over hulp bij psychische problemen in Gezondheidscentrum Lewenborg