Herhaalrecept aanvragen

U kunt telefonisch een herhaalrecept inspreken.
De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar via het keuzemenu op de telefoonlijn van uw huisarts. 

Spreek na de meldtekst en pieptoon duidelijk in:

  • uw naam
  • uw geboortedatum
  • de apotheek waar u de medicijnen wilt ophalen: Boots apotheek Lewenborg of apotheekservicepunt Oosterhoogebrug
  • de naam van uw medicijn
  • de sterkte
  • het doseringsvoorschrift
     

Als u voor 11.00 uur belt, liggen de medicijnen twee werkdagen later vanaf 14.00 uur klaar bij Boots apotheek Lewenborg. 
Als u na 11.00 uur belt, liggen de medicijnen drie werkdagen later klaar bij Boots apotheek Lewenborg.

Openingstijden Boots apotheek Lewenborg