Huisartsenpraktijk Lewenborg

In Gezondheidscentrum Lewenborg werkt een groot aantal zorgverleners nauw samen om u te voorzien van zorg op maat die past bij uw wensen en mogelijkheden. De huisartsenpraktijk maakt al sinds 1972 deel uit van het gezondheidscentrum. 

Huisartsenpraktijk Lewenborg van klein naar groot

Het begon klein in 1972, met 2 huisartsen, nog zonder assistente. Nu zijn er 8 huisartsenpraktijken, maar ook:16 praktijkassistentes, 4 praktijkverpleegkundigen, 2 praktijkondersteuners geestelijke gezondheid, en een verpleegkundig specialist. Die zijn allemaal opgeleid om medische taken van de huisarts over te nemen. In de praktijk zijn ook vaak meerdere huisartsen in opleiding werkzaam. Zij hebben hun artsexamen afgelegd en zijn dus volledig bevoegd als arts.Kijk hier voor foto’s van al onze medewerkers

Acht huisartsen

U vindt de namen  en telefoonnummers van de huisartsen in de rode bovenbalk en de blauwe onderbalk.

Praktijkassistentes

Als u met de praktijk belt of aan de balie komt, is de praktijkassistente het eerste aanspreekpunt. Maar u kunt bij de praktijkassistentes ook terecht voor medische handelingen, onder andere voor oren uitspuiten, wratten aanstippen, injecties en wondverzorging. 
Gaat u binnenkort op reis? Dan wilt u natuurlijk weten of u ook risico's loopt. Twee praktijkassistentes zijn gespecialiseerd in advies en vaccinatie voor reizigers naar het buitenland. U kunt hiervoor een afspraak maken via reisprik.nl., ook als u geen patiënt in onze praktijk bent.

Praktijkverpleegkundigen 

Ineke Molenaars, Marjan van Hal, Sjantine Wijnholds,  Marianne Kuipers Munneke & Daniëlle de Jong
Zij houden zich vooral bezig met de zorg rond diabetespatiënten, patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met longaandoeningen.

Praktijkondersteuners geestelijke gezondheid (ggz)

Thea Deinum & Rene Dijkstra 
De huisarts kan u naar een van hen verwijzen voor een aantal gesprekken om uw persoonlijke situatie te analyseren. Deze gesprekken kunnen leiden tot een beter inzicht in uw situatie, een plan om zelfstandig aan verbeteringen te werken en eventueel tot een kortdurende behandeling. De behandeling, al dan niet met ondersteuning van medicijnen, vindt plaats in samenwerking met de huisarts.

♦Zorgprogramma Ernstig psychische aandoeningen (EPA)

Mirjam Boer & Evelyn Bontsema
Het zorgprogramma EPA is bedoeld voor mensen die al lange tijd specialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen. Het zorgprogramma biedt langdurige begeleiding zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving.

Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op met uw huisarts.

Verpleegkundig specialist

Marieke Verschoor
Bij haar kunt u terecht voor veelvoorkomende klachten waarvoor u anders uw huisarts zou raadplegen, zoals hoesten, oorpijn, keelpijn, huidproblemen, klachten van het bewegingsapparaat, enz. Zij heeft ouderenzorg als speciaal aandachtsveld.

Opleiding

De huisartsenpraktijk werkt mee aan de huisartsenopleiding van het UMCG. In de praktijk zijn vaak meerdere huisartsen in opleiding werkzaam. 
Meer over huisartsen in opleiding
Wij leveren ook ons aandeel in de basisopleiding geneeskunde: korte stages voor eerste- en vierdejaars studenten geneeskunde en een langere stage (4 weken) voor coassistenten, net voor dat ze hun basisarts-diploma halen.
Ook hebben wij regelmatig stagiaires van de doktersassistente-opleiding.

Samenwerking in en buiten het centrum 

De huisartsen werken nauw samen met de andere zorgverleners in Gezondheidscentrum Lewenborg. Dat heeft grote voordelen voor de patiëntenzorg. Ook zoeken ze samenwerking met partijen in de wijk die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn. Bijvoorbeeld met Stip, een samenwerkingsverband van de gemeente Groningen met een dertigtal organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De huisartsen en ook de andere zorgverleners verwijzen regelmatig door naar Stip.

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Lewenborg neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek op gebied van hart- en vaatziekten en geestelijke gezondheidszorg. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is het verbeteren van de patiëntenzorg en het medisch onderwijs.

lees de pdf

Wat gebeurt er met uw gegevens

Als u uw huisarts bezoekt, worden uw medische gegevens vastgelegd in de computer. Zo heeft de huisarts altijd de informatie bij de hand: voor welke klachten u al eens eerder op het spreekuur kwam, welke medicijnen u daarvoor voorgeschreven heeft gekregen en of u al dan niet een specialist hebt bezocht. Deelname van uw huisarts aan het netwerk houdt in dat deze gegevens niet alleen door uw huisarts worden gebruikt, maar dat de gegevens door uw huisarts ook ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard gebeurt dit niet in een (direct) herleidbare vorm, zoals u hieronder onder het kopje ‘Bescherming privacy’ kunt nalezen.

Bescherming privacy

Uw gegevens worden gecodeerd opgestuurd naar het onderzoekscentrum. Gecodeerd houdt in dat de namen van patiënten door een nummercode worden vervangen en de adresgegevens worden verwijderd, zodat de gegevens voor de onderzoekers niet tot u als patiënt herleidbaar zijn. Alleen bij de huisarts is bekend welke persoon bij welk nummer hoort. Bij de gegevensverwerking door uw huisarts worden gedragsregels strikt nageleefd.
Als u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens, kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts of praktijkassistente. In dat geval worden uw gegevens niet verstuurd naar het onderzoekscentrum.
Als u nog vragen heeft over deze informatie, kunt u daarvoor contact opnemen met uw huisarts.

NIVEL Zorgregistratie 

Lees meer over NIVEL zorgregistraties (PDF)